วิธี verify PayPal ด้วยธนาคารลาว

lao_flag

พี่น้องชาวลาว ที่สนใจสมัคร GDI

แต่ไม่มีบัตรเครดิต และ Kwebกสิกร ของประเทศไทย

ธนาคาร BCEL คลิก