การยกเลิก Account GDI

ให้ Login เข้าระบบ 21Millionaire Member เลือกเมนูตามภาพ
และทำตามวีดีโอที่เห็นได้เลยครับ