วิธียกเลิก Premium

เข้าไปที่เมนู GDI Premium

1

 

เลื่อนลงมาในข้อ 4 ที่เขียนว่า How can I cancel…. คลิกตรง here ตามภาพ

 

2

จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาถามเรา ให้เราคลิกที่ Cancel GDI Premium

3

เค้าจะถามเราอีกครั้งเพื่อให้คอนเฟิร์ม ให้เราติ๊ก Please check ด้วย แล้วคลิกที่ Cancel GDI Premium

4

ถ้าขึ้นแบบนี้ แปลว่า Cancel เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งวันหมดอายุ Premium ของเราไว้ด้วย

5