วิธีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใน GDI ให้ตรงกับชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษในบัตรประชาชน

นักธุรกิจ GDI ทุกคน ต้องมีชื่อ-นามสกุลใน GDI เหมือนกับชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษในบัตรประชาชน

วิธีการคือ

1.ล็อกอินเข้าไปใน https://www.website.ws/members/
2.เลือกเมนู Support ด้านบน
3.เลือกเมนูย่อย Account Information
4.มองล่างๆ เลือกที่ลิ้งค์ Contact support
5.ใส่ข้อความดังนี้

Hello Support,

I need to change my First Name and Last Name in my account info.
change to “ชื่อ นามสกุล..เป็นภาษาอังกฤษ”.
I’ve sent attach ID Card in this email.

Best Regards,
ชื่อ นามสกุล..เป็นภาษาอังกฤษ

6.มองดูที่ Attachment: แล้วคลิก แนบไฟล์รูปบัตรประชาชนของเราลงไป (ให้ไปสแกนบัตรประชาชนมา เพราะยังไงก็จำเป็นต้องใช้ทำโบนัสอยู่แล้ว)
7.กดปุ่ม Submit เป็นอันเรียบร้อย

รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง GDI จะแก้ให้เป็นชื่อที่เราร้องขอไป

หมายเหตุ : ชื่ออังกฤษเรา ต้องตรงกับในบัตรประชาชนที่สแกนส่งไปเท่านั้น