การใช้งานระบบ Invite

เข้าไปที่ http://www.website.ws/members แล้ว login

จากนั้นมองเมนูซ้ายมือแลว้คลิกเข้าไปที่ invite (แนะนำให้ตั้งค่าหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษ)

จากนั้นเพื่อนๆก็จะเจอดังรูปข้างล่างนี้ แล้ว ใส่ ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ) ชื่อที่จะส่งต้องเป็นคนที่เพื่อนๆรู้จักนะครับ (จะเป็นการ invite ออกไปเป็นภาษาอังกฤษ)

ในกรณีทำโบนัส $25 ให้กรอกให้ครบจำนวน 5 คน (ต้องเป็นอีเมล์ gmail , hotmail , yahoo เท่านั้น)

จากนั้นก็คลิกที่ send Your Invitations ได้เลยครับ

เรียบร้อย