ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น

โปรแกรมที่จำเป็นควรจะมีไว้ใช้สำหรับทำธุรกิจ

  1. Browser ที่เหมาะสมในการทำธุรกิจ GDI Firfox, Google Chrome
  2. โปรแกรม TeamViewer สำหรับใช้สอนงาน คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้ง
  3. โปรแกรม Skype ไว้สำหรับคุยกับทีมงาน (ตัวเลือกเสริมสำหรับคนที่ใช้เป็น)