การติดตั้งหน้า Landing Page ของตัวเอง เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น