การ Submit WordPress Domain

เข้าไปที่ http://www.website.ws/members แล้ว login

จากนั้นมองเมนูซ้ายมือแล้วคลิกเข้าไปที่ GDI Bonuses (แนะนำให้ตั้งค่าหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษ)

จากนั้นมองเมนูขวามือแล้วคลิกเข้าไปที่ Check My Learning Bonus Status

จากนั้นเพื่อนๆก็จะเจอดังรูปข้างล่างนี้ ให้ทำตามตัวอย่างได้เลยครับ
**ในตัวอย่างนั้นเป็นชื่อโดเมนของสมาชิกท่านนึงซึ่งนำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น
ของคุณเองก็จะมีชื่อโดเมนของตัวเองอยู่แล้วแตกต่างกันไป ของใครของมัน โปรดอย่าสับสน

ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการทำ Learning Bonus ในข้อ 6 ง่ายมากมาย 🙂